Teori og praksis i skole

Når man er barn, skal man etter noen år starte i grunnskolen. Det er skolen for barn mellom 6 og 13 år. De går det i trinn som starter på førsteklasse og ender på 7. klasse. En klasse består av mellom 20-30 elever, som er gutter og jenter nokså jevnt fordelt. Noen steder er det overtall av gutter, andre steder jenter. I enkelte byer er det på noen skoler nesten bare innvandrer. Det kan være problematisk, fordi de vil bruke lenger tid på å integrere seg, og det kan hende de aldri blir skikkelig integrert.school-606084_960_720

For det er i barneårene man har enklest for å knytte vennskaps bånd. En lærer eller lærerinne har ansvar for klassen, og den vil følge barna hele grunnskole løpet, men andre kommer og går. Noen er gymlærere, og de kan både være snille og litt strenge. For man må høre etter og gjøre sitt beste når læreren blåser i fløyta. Stort sett kan man bruke friminutter til aktiviteter. Noen snakker sammen i klikker, mens andre bare elsker å spille fotball.

Teori for teoretikere, ikke barn

I timene blir det mye teori. Ofte blir det mye stillesitting, for mange kribler i hele kroppen etter å få ut i den friske lufta å springe rundt. Ikke alle barn klarer å sitte i ro for lenge, og derfor bør de kanskje få lære på andre grunnlag. I de første årene er det derfor viktig å se barna, høre dem og lære dem dannelse sakte men sikkert. For selv om det kribler, skal alle høre etter å respektere den som styrer klassen. Slik blir dagen en flott dag for læring. Og læring kan skje samtidig som man er i aktivitet. Det gjelder å finne en god måte å lære bort på. Det er derfor man har så mange flinke lærere som har fokus på akkurat slike ting.