Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Skolen skal være en plattform for læring slik at barn skal vokse opp, få gode kvaliteter og egenskaper som gjør dem skikket til å takle et liv etter skolen. Derfor er det blant annet yrkesrettede tiltak som viser arbeidslivet fram for barn og unge. Som aktivitet kan man velge seg en bedrift som man ønsker å delta en dag på, hvor man jobber med en erfaren arbeider. Det kan være hva som helst, innen industrien, helsesektoren eller bankvesenet. Det viktige kan være å finne noe som eleven synes er interessant, eller som den vil lære mer om.

Enkelte andre land går enda lenger i å rekruttere unge til sine bedrifter lenge før de er ferdige på skolen. Slik vil man enklere kunne forutse hvordan framtiden vil bli, og man kan knytte nærmere bånd, gjennom jevnlige treff og opplæring. Det blir en form for livsløps-strategi.

Arbeid med det som er aktueltSmhs-sm-campus1

Mange barn har store drømmer for fremtiden, hvor de skal bli fotballspillere, skistjerner eller musikere. Problemet er at dette er det ingen garanti for at man klarer, og man må ha en enorm viljestyrke og et godt apparat bak seg for å få det til. Dessuten trenger samfunnet deres kunnskap og arbeidskraft til uendelig mange arbeidsplasser. I en liten bygd som er kjent for en type næring, er det naturlig å prøve lykken hos dem. Dersom skole og arbeidsliv samarbeider godt, vil ungdommene ha tilbud allerede når de går ut av skolen. En ny arbeidsplass er sikret og med dette betyr det også at den personen vil bli værende i bygda å drive samfunnet der videre.

Godt samarbeid og tverrfaglig kompetanseheving er derfor med på drive virksomhetene videre, skolen og arbeidslivet vil stadig fornye sine bånd og håndheve sin posisjon i samfunnet. Så skole og arbeidsliv bør gå videre hånd i hånd om nye prosjekter for fremtiden.