Skolens matematikk kan skape genier

Skolens matematikk kan skape genier

Fra sitt konkrete ståsted til den abstrakte matematikken som man bruker til å bygge opp samfunnet med, alt fra infrastruktur, arbeidsplasser, Internett og teknologi, kan matematikken man lærer som barn være verdifull. For det er ingen tvil om at vinnarum som er et kasino, bruker avanserte matematiske formler for å […]

From Carpenter Memorial School, No. 2 and Agnes Z. Carpenter Library, Natchez, Miss.  Sysid 90756.  Scanned as tiff in 2008/07/23 by MDAH.  Credit:  Courtesy of the Mississippi Department of Archives and History

Mange fag å lære

Det er mange fag man skal lære om, gjennom skolens lange løp. Fagene skal være en refleksjon av hva de voksne mener er viktige fag. Lærere og pedagoger har gjennom mange år, utviklet og videreutviklet skolen i den betydning at de har fulgt samtidens normer og regler. Det at også […]

Flerkulturell opplæring

Flerkulturell opplæring

I et land finnes det ofte mange ulike etnisiteter, folkeslag og minoriteter som møtes. De skal respektere hverandre, samarbeide på tvers av gruppene og leve i trygge omgivelser. Derfor må alle forstå hverandre. Grunner til at misforståelser og mobbing kan oppstå, er at alle har ulike bakgrunner, og dermed også […]

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Skolen skal være en plattform for læring slik at barn skal vokse opp, få gode kvaliteter og egenskaper som gjør dem skikket til å takle et liv etter skolen. Derfor er det blant annet yrkesrettede tiltak som viser arbeidslivet fram for barn og unge. Som aktivitet kan man velge seg […]