Det er ingen tvil om at skolen, både elever, lærere og studenter kan ha godt av å få andre synspunkt på deres arbeid. For da kan de få ett annet syn på undervisningen, og se om det er mulighet for å gjøre ting annerledes i fremtiden. Selv om mye er vel og bra, er det fortsatt mange problemstillinger som hele tiden må adresseres. Rapporter viser at mange barn sliter med fagene, spesielt matematikk, mange lærerstudenter sliter også med fagene, og mange har for dårlige karakterer til å bli lærere.

En bedre forståelse med filmatiserte situasjoner

En nettside med diverse filmbaserte undervisnings snutter tar opp temaene som angår alle. De kan sette fokus på ting som er vanskelige.

Mange barn sliter med den resultat-målingen de hele tiden er satt under, og mange føler det som et press, både elever og lærere. Det viser seg også at unge blir mobbet i større grad, og mye takket være de sosiale media som satser alt på barn.

Så dersom lærerne og elevene fikk se hvordan det fungerer i skolen, fra et utenfra og inn-perspektiv, vil man kunne se på hva som kan gjøres bedre. Og samtidig sammenligne seg med barn og skoler i andre land. Hvordan gjør de det?

Ulike forståelser av opplæring og skolegang

Mange mener strenge og bestemte retningslinjer er det som får barn til å trives og yte sitt beste, mens andre mener at fri vilje er det som fungerer best. Barn lærer gjennom å herme, og dersom de ikke har noen forbilder å herme etter, vil barndommen bli trist og uten innhold. I skolen bør det være gode forbilder som ikke er slik som man ser på tv og sosiale medier. For barn kan ha større utbytte av god læring og derfor er læreryrket viktigere enn noen gang.