Mange fag å lære

Det er mange fag man skal lære om, gjennom skolens lange løp. Fagene skal være en refleksjon av hva de voksne mener er viktige fag. Lærere og pedagoger har gjennom mange år, utviklet og videreutviklet skolen i den betydning at de har fulgt samtidens normer og regler. Det at også barn får

From Carpenter Memorial School, No. 2 and Agnes Z. Carpenter Library, Natchez, Miss. Sysid 90756. Scanned as tiff in 2008/07/23 by MDAH. Credit: Courtesy of the Mississippi Department of Archives and History

lære på sitt eget nivå, gjør at alle kan ha mulighet til å komme gjennom det. Det blir desto enklere for barna, dersom de har gode lærere. Med det menes lærere som tar ansvar for barnas læring. Det gjør de ved å være grense-settende, reflekterte, autoritære og samtidig en veileder. For det er ikke meningen at barna selv skal styre skolen. Men de skal bli styrt i den riktige retningen.

Mange faller av

Og dersom barn føler for stort press, og ikke blir tatt på alvor, kan de falle fra. Men det som også skjer er at respekten fra barn til lærer også forsvinner. Derfor er det utrolig viktig å holde fokus på slike enkle små detaljer. Lag tradisjoner eller ritualer, for eksempel hver morgen, synger man den samme sangen, eller man snakker om hvordan man har det. Gjennom det å bli sett, tatt på alvor og ikke glemt borte i et hjørne, skaper skolen flotte mennesker som kan tilføre samfunnet mye bra. For skolen skal reflektere samfunnet ellers.

Når skolen har det bra, er det store muligheter for at samfunnet har det bra. For selv om det er mange fag gjennom skolens lange løp, så er det utenfor skolen man lærer mest. Skolens oppgave blir derfor å skape nysgjerrige unge mennesker, som vil utforske verden. For verden har mye å by på, og mye den skal forandre slik at flere kan leve under trygge og gode forhold. Verden er alle del av en større gruppe, som trenger alle i verdikjeden for at den skal fungere.