Lesing og skriving er viktig å lære seg

Når man begynner på skolen, er ett av de første fagene lesing og skriving. Det er mange som allerede har lært seg de grunnleggende bokstavene og tallene. De kan lese barnebøker og lignende. Mens andre igjen trenger lenger tid på å lære ting. Slik er alle forskjellige, og gjennom skolen skal alle få et likt grunnlag for fremtiden, samtidig som de skal få være barn en god stund til.school-507977_960_720

Gjennom lesing og skriving lærer barn mange ting. Ved å lese lærer man seg å bruke fantasien til å skape bilder og skildringer som man kan bruke i mange sammenhenger senere. Samtidig lærer man en god del om litteratur. Videre lærer man seg språket, med sine mange ulike formuleringer og uttrykk. Det som også er viktig, er at man gjennom lesing og skriving blir en nyutsprungne verdensborgere. -Noen som forstår samfunnet rundt seg, har interesse for det og er nysgjerrig på andre kulturer og mennesker.

Men først må man lære seg å skrive pent

Gjennom tiden har språket endret seg. Både muntlig og skriftlig. Endringene skjer ofte når unge mennesker skaper forkortelser, overføringer eller andre språklige metoder for et mer effektivt og forståelig språk.

Skriften her i så måte bestått av det alfabetet vi kjenner til idag, men med noen små endringer. For eksempel har man i dag en å, der man før benyttet tegnene aa.

Påvirkning kan også skje fra andre språk. Det skapes låneord eller rett og slett at man bruker det andre språkets ord. Dette kan være ord som sjåfør, fra fransk chauffeur, eller vindu fra engelsk window.

Dette er bare et par eksempler. Etter hvert er hele språket fullt av nye ord. Man må forstå at dette er en del av en ustoppelig utvikling. Likevel kan det være verdt å holde på det originale språket, for det gir mennesker identitet.