Flerkulturell opplæring

I et land finnes det ofte mange ulike etnisiteter, folkeslag og minoriteter som møtes. De skal respektere hverandre, samarbeide på tvers av gruppene og leve i trygge omgivelser. Derfor må alle forstå hverandre. Grunner til at misforståelser og mobbing kan oppstå, er at alle har ulike bakgrunner, og dermed også ulike tradisjoner og ritualer. Hva vestlig kultur og østens kultur går ut på, avhenger i stor grad av den historiske utviklingen som lå til grunn. Hele historien som senere skaper de ulike religionene, ulike styresett og kultur og kunst er bakteppet til de samfunn vi ser i dag. I den flerkulturelle opplæringen er det nettopp årsakene til hvorfor verden er slik den er i dag, som blir tatt opp. Og i et samfunn i dag som er inkluderende og tar i mot flyktninger fra alle verdens hjørner, så er det viktig å lære å sette seg ned å snakke om ulikhetene. Det som kan være vanskelig, og grunnlag for uenigheter, er nettopp årsakenes opprinnelse. For mange av virkningene er resultater av krig, elendighet og fiendskap.

Flerkulturelle kurs spiller en viktig rolleSt_Aloysius_Anglo_Indian_High_School_(SAS)_established_in_1847_in_Visakhapatnam,_Andhra_Pradesh

I et åpent og trygt samfunn som eksisterer i mange land i dag, så er det utrolig viktig at man kan sette seg ned sammen for å komme til forståelse og løsninger. For alt for mange disputter opp gjennom tidene har blitt løst med sverd og øks. Som siviliserte mennesker trenger man ikke dette i dag. Kamp og konkurranse har man nok av i idrett og sport. Og det ser ut til at de oppvoksende generasjonene har skjønt det. For det gagner ingen at man skaper usikkerhet og frykt, i en verden som trenger alle for å bidra til samfunnets beste. Derfor må alle respektere hverandre, slik at man kan leve trygt og godt side om side, noe det er store sjanser for at de unge klarer.