En skole fra a til å

Gjennom å lage en rekke filmer om skolen, skal studentene på lærerutdanningen, samt lærere og ledere, få fremvist skolen fra en annen synsvinkel. Dermed skal de bli inspirerte og få et større perspektiv på hvordan de kan se fagene på andre måter og hvordan man lærer barn. For er det slik at det beste er læring under fritt ansvar. Eller er det beste for barn å sitte på en skolebenk 4-5 timer om dagen. Er perspektivet lærer-barn det faglig mest korrekte, eller finnes det andre måter der læreren er en veileder i stedet for lærer. Det er mange måter å lære barn om fag i skolen. Er fagene de mest viktige. Burde det være mer kroppsøving og fri lek? Det er mange spørsmål som reiser seg, når man går inn i oppgaven nærmere.St.Aloysius_School_Ranchi_Jharkhand (1)

En moderne skole i utvikling

Men det er ingen tvil om at noe bra har blitt gjort i skolen. Om det er større fokus på måling og læring gjennom styring, kan diskuteres. Men at barn av i dag er mer avslappet, mer involvert og positive, er det ingen tvil om. De fleste barn har aktiviteter de går på utenom skolen, enten det er innen idrett eller kultur. Det viktige er å vise barna at de uansett er gode nok, selv om man skal ha lov til å strekke seg langt for å nå et mål. Og det er kanskje så enkelt at læring kommer gjennom erfaring. For hva mer vet et voksent menneske om livet generelt, bortsett fra at det har lengre erfaring. Kanskje man mer skal være en støttespiller, en som kommer med innspill. Ikke ut av det blå, men fordi man har erfaring. Og gjennom å erfare, lærer også barn.

Skal barn erfare, må de også bli sett og involvert. Det virker som skolen absolutt har gjort en god jobb med det.