En skole fra a til å

En skole fra a til å

Gjennom å lage en rekke filmer om skolen, skal studentene på lærerutdanningen, samt lærere og ledere, få fremvist skolen fra en annen synsvinkel. Dermed skal de bli inspirerte og få et større perspektiv på hvordan de kan se fagene på andre måter og hvordan man lærer barn. For er det […]

Teori og praksis i skole

Teori og praksis i skole

Når man er barn, skal man etter noen år starte i grunnskolen. Det er skolen for barn mellom 6 og 13 år. De går det i trinn som starter på førsteklasse og ender på 7. klasse. En klasse består av mellom 20-30 elever, som er gutter og jenter nokså jevnt […]

Lesing og skriving er viktig å lære seg

Lesing og skriving er viktig å lære seg

Når man begynner på skolen, er ett av de første fagene lesing og skriving. Det er mange som allerede har lært seg de grunnleggende bokstavene og tallene. De kan lese barnebøker og lignende. Mens andre igjen trenger lenger tid på å lære ting. Slik er alle forskjellige, og gjennom skolen […]

Matematikk på alle trinn

Matematikk på alle trinn

Matematikk er ingen bestemt anerkjent fag, men i uttrykk ligger en forståelse av former og utregninger med tall. Det finnes mange tallsystemer, og det man kjenner til best i Norge er titalls-systemet. Med dette som grunnlag, forstår man mange av måtene å regne på i dag. Videreutviklet matematikk handler om […]